مازندران قهرمان وزنه برداری جوانان کشور شد 

سرویس ورزش جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش کشتی:

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون وزنه برداری، تیم مازندران در مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور که روزهای سه شنبه تا جمعه (۲۲ تا ۲۴مهر) در همدان برگزار شد با ۵۳۰ امتیاز تیمی به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت. تیم خوزستان با ۴۹۸ امتیاز دوم، گیلان با ۴۴۷ امتیاز سوم، اصفهان با ۴۱۵ امتیاز چهارم و کرمانشاه با ۳۸۴ امتیاز پنجم شدند.

همچنین سعید قره داغی از استان آذر بایجان شرقی در دسته ۵۶ کیلوگرم، کیمنش پیری از استان کرمانشاه در دسته ۶۲ کیلو گرم، مصطفی زارعی از استان مرکزی در دسته ۶۹ کیلوگرم، عارف خاکی از استان اصفهان در دسته ۷۷ کیلوگرم، مهدی کرمی از استان زنجان در دسته ۸۵ کیلوگرم، رضا بیرانوند از استان لرستان در دسته ۹۴ کیلوگرم، محمدعلی گرجی از استان لرستان در دسته ۱۰۵ کیلوگرم و سید علی امیری از استان مازندران در دسته ۱۰۵+ کیلوگرم به عنوان قهرمانی دست یافتند.

نفرات اول تا سوم هشت وزن این رقابتها بشرح زیر است:

دسته ۵۶ کیلوگرم:

۱- سعیدقره داغی (آذربایجان شرقی): یکضرب ۸۷، دوضرب ۱۱۴، مجموع ۲۰۱ کیلوگرم

۲- مهران قاسم زاده (هرمزگان): یکضرب ۹۱، دوضرب ۱۰۵، مجموع ۱۹۶ کیلوگرم

۳- محسن همتیان(اصفهان): یکضرب ۹۱، دوضرب ۱۰۴، مجموع ۱۹۵ کیلوگرم

دسته ۶۲ کیلوگرم :

۱- کیمنش پیری (کرمانشاه): یکضرب ۱۰۹، دوضرب ۱۳۴، مجموع ۲۴۳ کیلوگرم

۲- ابراهیم بهروان (آذربایجان غربی): یکضرب ۱۱۰، دوضرب ۱۳۱، مجموع ۲۴۱ کیلوگرم

۳- مجید قیصریه (اصفهان): یکضرب ۱۰۹، دوضرب ۱۲۷، مجموع ۲۳۶ کیلوگرم

دسته ۶۹ کیلوگرم:

۱-مصطفی زارعی (مرکزی): یکضرب ۱۲۶، دوضرب ۱۵۰، مجموع ۲۷۶ کیلوگرم

۲- محمد امين علي پور (خوزستان): یکضرب ۱۱۱، دوضرب ۱۳۷، مجموع ۲۴۸ کیلوگرم

۳- امير عزيزي (زنجان): یکضرب ۱۱۶، دوضرب ۱۳۲، مجموع ۲۴۸ کیلوگرم

دسته ۷۷ کیلوگرم:

۱-عارف خاکی (اصفهان): یکضرب ۱۳۲، دوضرب ۱۷۰، مجموع ۳۰۲ کیلوگرم

۲- حسین غزالیان (مازندران): یکضرب ۱۳۷، دوضرب ۱۶۴، مجموع ۳۰۱کیلوگرم

۳- عباس زندی (همدان): یکضرب ۱۳۸، دوضرب ۱۶۰، مجموع ۲۹۸ کیلوگرم

دسته ۸۵ کیلوگرم:

۱-مهدی کرمی (زنجان): یکضرب ۱۴۰، دوضرب ۱۶۰، مجموع ۳۰۰ کیلوگرم

۲- علیرضا جلیلیان (کرمانشاه): یکضرب ۱۲۷، دوضرب ۱۵۷، مجموع ۲۸۴ کیلوگرم

۳- محمد حسین گل پرور (همدان): یکضرب ۱۲۵، دوضرب ۱۵۰، مجموع ۲۷۵ کیلوگرم

دسته ۹۴ کیلوگرم:

۱-رضابیرانوند (لرستان): یکضرب ۱۶۶، دوضرب ۱۹۵، مجموع ۳۶۱ کیلوگرم

۲- رحمان اورامه (خوزستان): یکضرب ۱۴۲، دوضرب ۱۷۵، مجموع ۳۱۷ کیلوگرم

۳- محمدرضا ملکی (گیلان): یکضرب ۱۵۱، دوضرب ۱۶۶، مجموع ۳۱۷ کیلوگرم

دسته ۱۰۵ کیلوگرم:

۱-محمدعلی گرجی (لرستان): یکضرب ۱۴۶، دوضرب ۱۷۴، مجموع ۳۲۰ کیلوگرم

۲- رضا فلاحی (کرمانشاه): یکضرب ۱۳۸، دوضرب ۱۷۷، مجموع ۳۱۵ کیلوگرم

۳- محمد حسین رئیسی (خوزستان): یکضرب ۱۲۹، دوضرب ۱۷۵، مجموع ۳۱۴ کیلوگرم

دسته ۱۰۵+ کیلوگرم:

۱-سیدعلی امیری (مازندران): یکضرب ۱۶۰، دوضرب ۱۹۰، مجموع ۳۵۰ کیلوگرم

۲- محمد رضا قمی (مازندران): یکضرب ۱۵۱، دوضرب ۱۸۶، مجموع ۳۳۷ کیلوگرم

۳- محسن ایمانی (تهران): یکضرب ۱۵۲، دوضرب ۱۸۰، مجموع ۳۳۲ کیلوگرم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه