نوشته‌هایی با برچسب "آموزش مسئولیت پذیری"

راهکارهای آموزش مسئولیت پذیری به کودکان راهکارهای آموزش مسئولیت پذیری به کودکان

برای اینکه کودکان در آینده دچار مشکل نشوند باید به آنها مسئولیت پذیری را آموزش داد. مسئولیت پذیری مهارتی است که باید آن را به کودکان آموخت تا در آینده در ورطه زندگی اجتماعی دچار مشکل نشوند اما نباید از آن سوی بام نیز بیفتیم. گاهی بعضی والدین آنقدر به کودک شان مسئولیت می دهند و آنقدر سخت می گیرند که کودک را خسته و از دنیای کودکی جدا می کنند. در «فرزندپروری» این هفته با دکتر حکیم شوشتری، روانپزشک کودکان و نوجوانان در این باره گفتگو کرده ایم. از چه زمانی باید به کودکان مسئولیت داد؟. - این مسئله به روحیه و توانایی کودک بستگی دارد. باید در وهله ا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه