نوشته‌هایی با برچسب "به یاد داشته باشید"

اگر می خواهید از فرزندتان انتقاد کنید این نکات را به یاد داشته باشید اگر می خواهید از فرزندتان انتقاد کنید این نکات را به یاد داشته باشید

صرف‌نظر از فاصله‌ای که والدین با فرزندانشان دارند ، اما باز هم شرایطی پیش می‌آید که والدین متوجه اشتباهاتی در جوانانشان می‌شوند که انتقاد از آنها امری بدیهی می‌شود. جوانی دوران شیرین و البته سرنوشت‌سازی برای همه آدم‌ها محسوب می‌شود. وقتی به دنیای یک جوان نگاه می‌کنی با کوله‌باری از دغدغه‌های متعدد مواجه می‌شوی. پدر‌ها و مادر‌ها در مدیریت این دوران از زندگی فرزندشان به واقع نقشی محوری بازی می‌کنند و به نوعی جهت دادن به این دغدغه‌های جوانان تا حد زیادی بر عهده والدین است. صرف‌نظر از فاصله‌ای که والدین با فرزندانشان دارند و البته تاکید می‌کنیم ک

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه