نوشته‌هایی با برچسب "جوک و لطیفه با مزه"

جوک و لطیفه های با مزه برای کودکان جوک و لطیفه های با مزه برای کودکان

در این مطلب مجموعه ای از جوک و لطیفه های با مزه برای کودکان گردآوی شده است. معلم. معلم: انواع دندان ها را اسم ببر. شاگرد: نوک زبانم است؛ شما فقط اولی اش را بگویید. معلّم: آسیا. شاگرد: یادم افتاد؛ آسیا، آفریفا، اروپا و . احمد: شنیدی که محمود را گرفتند؟. اصغر: نه، برای چی؟. احمد: آخه داشت می افتاد. فضول. به یک فضول می گویند: اگر نصف دنیا را به تو بدهیم قول می دهی فضولی نکنی!!!!!. فضوله میگه : نصف دیگرش را به کی می دهید ؟. ازدواج. بچه: پدر، معلم ما خواسته است درباره ازدواج چیزی بنویسیم نظر شما چیست؟. پدر: معلم شما زن است یا مرد؟. بچه: زن. پدر: بهت

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه