نوشته‌هایی با برچسب "فواید شیر مادر"

مهم ترین اثرات و فواید شیر مادر مهم ترین اثرات و فواید شیر مادر

مهم ترین اثرات و فواید شیر مادر. شیرهای خشک و مصنوعی هیچ کدام فواید های شیر مادر را ندارد. فواید شیر مادر. دکتر کیمیاگر در رابطه با فواید شیر مادرگفت:« فواید شیر مادربه دهها مزیت می رسد،که در اینجا به چندین مورد از جمله مهم ترین مزایای شیر مادر اشاره می کنیم:. اول شیر مادر از تولید از به مصرف است،یعنی از نظر دما، سرما وگرما کاملاًمناسب است . دوم اثرات شیر مادر دقیقاً مطابق با نیازهای شیرخوار است فرضا اگر شیرخوار نارس باشد، شیرمادر خودش برایش مهم است . سوم ارتباط تنگاتنگ عاطفی بین مادر و شیرخوار برقرار می شود. چهارم نوع اسیدهایی چربی که در شیر م

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه