نوشته‌هایی با برچسب "چیستان کودکانه"

چیستان های کودکانه چیستان های کودکانه

مجموعه ای از چیستان های کودکانه برای سرگرمی و پرورش ذهن کودکان. چیستان 1: آن چیست که یک چشم و یک پا دارد؟. چیستان 2: اون چیه که در رشت ، اوله در ورامین، دومه و در تهران سومه؟. چیستان 3: آن چیست که سه چشم و یک پا دارد؟. چیستان 4: اون چیه که در گوش و چشم هست ولی در دهان نیست؟. چیستان 5: آن چیست که سر ندارد، کلاه دارد، یک پا دارد و کفش ندارد؟. چیستان 6: اون چیه که هم رادیو داره وهم دریا؟. چیستان 7: آن چیست که خیلی خطرناک است ولی اگر وارونه شود رام می شود؟. چیستان 8: آن چیست که من می روم، او هم با من می آید؟. پاسخ 1: سوزن. پاسخ 2 : حرف ” ر”. پاسخ 3

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه